Til den rejsende, som er medgivet stand-by nødbehandling mod malaria

For at kunne benytte stand-by nødbehandling (stand-by emergency treatment), er det vigtigt, at du medbringer et termometer på rejse til områder med malaria.

Hvis du på rejsen eller i tre måneder efter føler, at du kunne have feber, skal du måle temperaturen. Hvis den er over 38 °C er der tale om feber, og du skal mistænke malaria – uanset hvad du i øvrigt har af symptomer. Feber ved malaria kan være svingende, så der kan være perioder med normal temperatur.

Hvis du har feber skal du søge læge inden 24 timer, hvis det på nogen måde er muligt. Hvis du stadig er på rejsen, så ring til din rejseforsikring, som kan guide dig til en pålidelig klinik/hospital. Hvis lægen oplyser, at du har malaria, anbefales det, at du benytter den medbragte medicin, fordi der er risiko for at få uvirksomme behandlinger i mange lande med malaria.

I helt særlige tilfælde, hvor det ikke er muligt at nå til læge inden 24 timer, kan du vælge at tage nødbehandlingen alene på mistanken om malaria, men i så fald skal du stadig søge læge hurtigst muligt, da feber kan være tegn på andre sygdomme end malaria og derfor kræve en anden behandling.

Du skal under alle omstændigheder følge behandlingsvejledningen på pakken og orientere dig på indlægssedlen om bivirkninger og særlige forhold, herunder samtidig fødeindtagelse.