Vejledning til rejselængde og rejsetype

Rejse op til 1 uges varighed

Vaccinationsanbefalingerne gælder for forretnings-, kongres- eller turistrejser, typisk til storby og/eller almindelige turistområder.

Risikoen for at man får smitsomme sygdomme på korte rejser er generelt lav, særligt hvis man rejser og opholder sig lokalt under gode forhold. Man bør dog stadig følge de officielle anbefalinger og rejseråd.

Man bør være opmærksom på, at selv korte rejser af få dages varighed kan indebære en øget risiko, fx ved ophold i områder med stor risiko for malaria.

Omvendt kan det forekomme, at selv rejser af lidt over én uges varighed ikke indebærer nogen øget risiko, og at man derfor kan nøjes med at følge anbefalingerne for rejser af op til én uges varighed.

Rejse fra 1 uge til 4 ugers varighed

Vaccinationsanbefalingerne gælder for arrangerede turistrejser med dagsudflugter og/eller individuelle rejser af op til fire ugers varighed.

Hvis der på rejsen er forhøjet risiko for, at man udsættes for smitte, kan der suppleres med andre vacciner:

  • Hepatitis B-vaccination - ved seksuel kontakt med lokale/tatovering/i.v. stofbrug.
  • Tyfusvaccination - ved udtalt dårlig hygiejne. Dette gælder særligt ved rejser til det indiske subkontinent af mere end 2 ugers varighed.
  • Japansk hjernebetændelse-vaccination - ved risiko for myggestik i landområder, fx ved trekkingtur.
  • Rabiesvaccination bør overvejes ved arbejde med dyr eller rejser langt fra lægehjælp i lande med rabies. Vaccination før rejse nedsætter behovet for akut behandling, hvis man udsættes for smitte, men man skal dog hurtigst muligt søge læge med henblik på yderligere vaccination.

Rejse fra 1 måned til 6 måneders varighed

Vaccinationsanbefalingerne gælder for individuel rejse af nogle måneders varighed, fx rygsækrejse.

Hvis der på rejsen er forhøjet risiko for, at man udsættes for smitte, kan der suppleres med andre vacciner:

  • Tyfusvaccination - ved udtalt dårlig hygiejne.
  • Rabiesvaccination bør overvejes ved arbejde med dyr eller rejser langt fra lægehjælp i lande med rabies. Vaccination før rejse nedsætter behovet for akut behandling, hvis man udsættes for smitte, men man skal dog hurtigst muligt søge læge med henblik på yderligere vaccination.

Rejse over 6 måneders varighed, udstationering, hyppige besøg eller indvandrere på familiebesøg (uanset rejsens varighed)

Vaccinationsanbefalingerne gælder for langvarige individuelle rejser i halve år, for eksempel udstationering, ved hyppige besøg, eller for indvandrer på familiebesøg (uanset rejsens varighed).

Mange undersøgelser har vist, at når man bor hos familie i oprindelseslandet/hjemlandet, er den rejsende i meget større risiko for at få en række infektioner end den gennemsnitlige rejsende:

  • Der er en større risiko for at få mad, der indeholder tyfusbakterier.
  • Der er større risiko for at blive smittet med tuberkulose eller bakteriemeningitis.
  • Der er også større risiko for at få malaria, blandt andet fordi man mister eventuel tidligere opnået immunitet, når man rejser væk fra et malariaområde, allerede efter ½-1 år.

Det anbefales derfor, at rejsende som tager på familiebesøg i oprindelseslandet/hjemlandet vaccineres svarende til rejsevarighed over seks måneder, uanset den konkrete rejses varighed.